Beleid

Gezondheidstechnologie is het toepassen van wetenschappelijke kennis in de gezondheidszorg en ziektepreventie. Het evalueren daarvan (health technology assessment, HTA) is een multidisciplinair proces waarbij de medische, sociale, economische en ethische aspecten systematisch, helder en onbevooroordeeld moeten worden afgewogen. Het moet leiden tot een veilig, doeltreffend, patiëntgericht en zo efficiënt mogelijk gezondheidsbeleid.
Ongeacht de beleidsdoelstellingen, moeten bij de HTA altijd gedegen wetenschappelijke onderzoeksmethoden worden gebruikt.

Voorbeelden van gezondheidstechnologie zijn diagnose- en behandeltechnieken, medische apparatuur, farmaceutica, revalidatie- en preventiemethoden, en organisatorische en ondersteunende systemen in de gezondheidszorg.

In de meeste deelnemende landen speelt de HTA een grote rol in de argumentatie achter de besluitvorming. De Europese Commissie wil de samenwerking tussen die landen op dit gebied verbeteren.

Samenwerking

De Europese Commissie werkt momenteel samen met de deelnemende landen aan een gemeenschappelijk optreden (als onderdeel van het EU-gezondheidsprogramma) op het gebied van HTA. Dit gemeenschappelijk optreden moet:

  • helpen bepalen wanneer HTA beter op EU-niveau kan gebeuren
  • dubbel werk door nationale instanties voorkomen
  • alle EU-landen laten profiteren van bestaande expertise
  • de evaluaties door EU-landen verbeteren
  • zorgen voor heldere governancetools, met name ten opzichte van de stakeholders
  • gemeenschappelijke evaluaties opleveren over behandelwijzen, apparatuur en farmaceutica
  • de aanbevelingen van het Farmaceutisch forum over de relatieve doeltreffendheid van farmaceutica uitvoeren

Aan het gemeenschappelijk optreden van 2010 tot 2012 nemen 24 EU-landen en de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland deel. Zo'n 6 miljoen euro (de helft van de kosten) wordt hiervoor betaald uit het EU-gezondheidsprogramma.

Meer over het EUnetHTA-project (2006-2008)