Politika

Medicīnas tehnoloģija ir zinātnisko atziņu pielietojums veselības aprūpē un slimību profilaksē. Medicīnas tehnoloģijas novērtēšana ir daudzdisciplīnu process, kurā sistemātiski, pārredzami, objektīvi un uzticami tiek apkopota informācija par medicīniskajiem, sociālajiem, ekonomiskajiem un ētiskajiem aspektiem, kas saistīti ar medicīnas tehnoloģijas izmantošanu. Novērtēšanas mērķis ir sniegt informāciju, kas palīdz veidot drošu un efektīvu politiku medicīnas jomā, priekšplānā izvirzot pacientu un cenšoties iegūt optimālu rezultātu.
Neraugoties uz politiskajiem mērķiem, medicīnas tehnoloģijas novērtēšanas pamatā vienmēr jābūt pētījumiem un zinātniskām metodēm.

Medicīnas tehnoloģijas piemēri ir diagnostikas un ārstēšanas metodes, medicīniskas iekārtas, zāles, rehabilitācijas un profilakses metodes, organizatoriskas un atbalsta sistēmas, kurās tiek sniegta veselības aprūpe.

Lielākajā daļā dalībvalstu medicīnas tehnoloģijas novērtēšanai ir liela nozīme lēmumu pieņemšanā par veselības aizsardzības pasākumiem, kuri pamatoti ar pierādījumiem. Komisija vēlas pastiprināt dalībvalstu sadarbību šajā jomā.

Sadarbība medicīnas tehnoloģijas novērtēšanā

Eiropas Komisija patlaban gatavo kopīgu iniciatīvu — kopīgu rīcību saskaņā ar veselības aizsardzības programmu — kopā ar dalībvalstīm. Tās mērķis:

  • sniegt skaidrus orientierus attiecībā uz labākiem medicīnas tehnoloģijas novērtēšanas rezultātiem ES līmenī,
  • novērst darba divkāršošanu starp dalībvalstu aģentūrām,
  • izplatīt lietpratību, kuru var izmantot visas ES valstis,
  • pastiprināt ES valstu veiktos novērtējumus,
  • izstrādāt pārredzamus pārvaldības rīkus, it īpaši attiecībā uz ieinteresētajām aprindām,
  • veikt vairākus kopīgus zinātniskos novērtējumus attiecībā uz terapijām, medicīniskajām iekārtām un zālēm,
  • realizēt Zāļu foruma ieteikumus par ārstniecības līdzekļu relatīvo efektivitāti.

Kopīgajā rīcībā, kas ilgs no 2010. līdz 2012. gadam, piedalās 24 dalībvalstis un EBTA valstis Norvēģija un Šveice, un tai no veselības aizsardzības programmas ir piešķirts finansējums (50%) seši miljoni eiro.

Vēl par projektu “EUnetHTA” (2006—2008)