Ocena zdravstvenih tehnologij

Sodelovanje pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije

V sklopu evropskega programa zdravja se je leta 2009 začel projekt skupnega ocenjevanja zdravstvene tehnologije, v katerem sodelujejo predstavniki držav EU, Efta in Evropskega gospodarskega prostora.

Koordinator projekta skupnega ocenjevanja

Danska (oziroma danski nacionalni odbor za zdravje), in sicer v sekretariatu mreže za oceno zdravstvene tehnologije EUnetHTA.

Sestanki

Projekt skupnega ocenjevanja se je po pripravljalnih sestankih  predstavnikov držav leta 2009 uradno začel januarja 2010 in bo trajal do konca leta 2012. Splošno upravljanje projekta temelji predvsem na dveh letnih sestankih: letnem srečanju foruma deležnikov (krovne organizacije, ki predstavljajo farmacevtsko industrijo, bolnike oziroma potrošnike, zdravstvene delavce in zdravstveno financiranje) in plenarni skupščini projekta skupnega ocenjevanja (vse agencije, ki sodelujejo pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije, in opazovalci s foruma deležnikov). Obe srečanji sta vsako leto maja.

Projekt skupnega ocenjevanja zdravstvene tehnologije

Projekt ima finančno podporo program EU za zdravje, prizadeva pa si za:

  • učinkovite informacije o zdravstveni tehnologiji v Evropi,
  • trajnostni sistem za izmenjavo ugotovitev o zdravstveni tehnologiji,
  • dobre prakse pri metodah in postopkih ocenjevanja zdravstvene tehnologije.

Izvajanje

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike izvaja program zdravja EU, vodi izbrane projekte in skrbi za mehanizem skupnega ocenjevanja.