Posudzovanie zdravotníckej technológie

Spolupráca v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie

V roku 2010 začal v rámci programu EÚ v oblasti zdravia fungovať nástroj Spoločná akcia v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie, na ktorom sa podieľajú zástupcovia členských štátov EÚ, EZVO a EHP.

Koordinátor spoločnej akcie

Dánsko (zastúpené Národným zdravotníckym výborom) prostredníctvom sekretariátu projektu spolupráce EUnetHTA

Stretnutia

K formálnemu odštartovaniu spoločnej akcie v roku 2010 viedli prípravné stretnutia , ktoré sa uskutočnili v roku 2009. Ukončenie iniciatívy sa plánuje na rok 2012. Z hľadiska všeobecného riadenia projektu sú kľúčové dve výročné stretnutia: výročné stretnutie fóra zainteresovaných strán (s účasťou európskych zastrešujúcich organizácií zastupujúcich priemysel, pacientov a spotrebiteľov, zdravotný personál a inštitúcie poskytujúce financovanie v oblasti zdravia) a plenárne zasadnutie spoločnej akcie (s účasťou všetkých agentúr zúčastňujúcich sa posudzovania zdravotníckej technológie a pozorovateľov z fóra zainteresovaných strán). Obe stretnutia sa konajú každoročne v máji.

Spoločná akcia v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie

Cieľom tohto projektu financovaného z programu EÚ v oblasti zdravia je:

  • uľahčiť efektívne využívanie zdrojov určených na posudzovanie zdravotníckej technológie v Európe;
  • vytvoriť udržateľný systém slúžiaci na výmenu informácií o posudzovaní zdravotníckej technológie;
  • podporovať využívanie osvedčených postupov v procese a metodike posudzovania zdravotníckej technológie.

Implementácia

Za implementáciu programu EÚ v oblasti zdravia, riadenie vybraných projektov a prácu na inicatíve Spoločná akcia v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie zodpovedá Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov.