Evaluarea tehnologiei medicale

Cooperare în domeniul evaluării tehnologiei medicale

Sub auspiciile programului de sănătate al UE, în 2010 a fost lansată Acţiunea comună privind evaluarea tehnologiei medicale (HTA). Aceasta reuneşte reprezentanţi ai ţărilor din UE, AELS şi SEE.

Coordonator al Acţiunii comune

Danemarca (reprezentată de Consiliul Naţional pentru Sănătate), prin intermediul secretariatului proiectului de colaborare EUnetHTA.

Reuniuni

După o serie de reuniuni pregătitoare , Acţiunea comună a început să-şi desfăşoare activitatea în ianuarie 2010, urmând să continue până la sfârşitul anului 2012. Gestionarea proiectului se axează pe două întâlniri anuale: Forumul părţilor interesate (organizaţii europene reprezentând interesele întreprinderilor, pacienţilor/ consumatorilor, personalului sanitar, mecanismelor de finanţare a sănătăţii) şi Adunarea plenară a Acţiunii comune (reunind toate agenţiile HTA implicate şi observatori din partea Forumului părţilor interesate). Ambele evenimente se desfăşoară în luna mai.

Acţiunea comună privind HTA

Acest proiect este finanţat prin programul de sănătate al UE şi îşi propune:

  • să faciliteze utilizarea eficientă a resurselor HTA în Europa
  • să creeze un sistem durabil de difuzare a cunoştinţelor în domeniul evaluării tehnologiei medicale
  • să promoveze bunele practici în cadrul metodelor şi proceselor HTA.

Aplicare

Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori implementează programul de sănătate al UE, gestionează proiectele selecţionate şi contribuie la mecanismul de Acţiune comună.