Evaluatie van gezondheidstechnologie

Samenwerking

Als onderdeel van het EU-gezondheidsprogramma hebben de EU-, EVA- en EER-landen in 2010 een gemeenschappelijk optreden voor de evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA) op touw gezet.

Coördinator van het gezamenlijk optreden

Denemarken (vertegenwoordigd door de nationale gezondheidsraad) via het secretariaat van het EUnetHTA-samenwerkingsproject.

Vergaderingen

Na de voorbereidende vergaderingen  in 2009 is het gemeenschappelijk optreden formeel van start gegaan in januari 2010. Het zal lopen tot eind 2012. Er vinden ieder jaar twee grote vergaderingen plaats over het beheer van het project: de jaarlijkse vergadering van het Stakeholder Forum (Europese overkoepelende organisaties van bedrijfsleven, patiënten, consumenten, gezondheidswerkers en gezondheidsfinanciers) en de plenaire vergadering (waaraan alle HTA-partijen deelnemen, samen met waarnemers van het Stakeholder Forum). Beide evenementen vinden ieder jaar in mei plaats.

Gemeenschappelijk optreden over HTA

De financiële middelen voor dit project komen van het EU-gezondheidsprogramma. Het gemeenschappelijk optreden heeft tot doel:

  • efficiënt gebruik van HTA-middelen in Europa
  • een duurzaam systeem voor het delen van HTA-kennis
  • goede methodes en procedures op het gebied van HTA promoten

Uitvoering

Het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten voert het EU-gezondheidsprogramma uit, beheert de geselecteerde projecten en ondersteunt het gemeenschappelijk optreden.