Medicīnas tehnoloģijas novērtējums

Sadarbība medicīnas tehnoloģijas novērtēšanā

ES veselības aizsardzības programmas paspārnē 2010. gadā ir sākta kopēja rīcība, lai novērtētu medicīnas tehnoloģiju. Tajā ir iesaistīti pārstāvji no ES, EBTA un EEZ valstīm.

Kopīgās rīcības koordinators

Dānija (ko pārstāv Nacionālā veselības aizsardzības padome), “EUnetHTA” sadarbības projekta sekretariāts.

Sanāksmes

Pēc sagatavošanas sēdēm  2009. gadā kopīgā rīcība tika oficiāli sākta 2010. gada janvārī un ilgs līdz 2012. gada beigām. Kopējā projekta vadīšanā īpaši svarīgas ir divas gadskārtējās sanāksmes: gadskārtējā ieinteresēto aprindu sanāksme (Eiropas koordinējošās organizācijas, kas pārstāv uzņēmumus, pacientus un patērētājus, veselības aprūpes speciālistus un medicīnas finansētājus) un kopīgās rīcības plenārsapulce (kur piedalās visas iesaistītās aģentūras, kā arī novērotāji no ieinteresēto aprindu foruma). Abi šie pasākumi notiek katru gadu maijā.

Kopīgā rīcība medicīnas tehnoloģijas novērtēšanā

To finansē ar ES veselības aizsardzības programmas līdzekļiem. Šī projekta mērķis:

  • sekmēt medicīnas tehnoloģiju novērtēšanai atvēlēto resursu efektīvu izmantošanu Eiropā,
  • izveidot noturīgu sistēmu zināšanu apmaiņai par medicīnas tehnoloģiju novērtēšanu,
  • popularizēt paraugpraksi saistībā ar medicīnas tehnoloģiju novērtēšanas metodēm un procesiem.

Īstenošana

Veselības un patērētāju izpildaģentūra īsteno ES veselības aizsardzības programmu, vada izraudzītos projektus un izstrādā kopīgās rīcības mehānismu.