Sveikatos technologijų vertinimas

Bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo srityje

Pagal ES sveikatos programą 2010 m. pradėta įgyvendinti sveikatos technologijų vertinimo bendrus veiksmus, kuriuose dalyvauja ES, Europos laisvosios prekybos asociacijos ir Europos ekonominės erdvės šalių atstovai.

Bendrų veiksmų koordinatorius

Danija (atstovaujama nacionalinės sveikatos tarybos) per EUnetHTA (Europos sveikatos technologijų vertinimo tinklo) bendradarbiavimo projekto sekretoriatą.

Posėdžiai

Bendrus veiksmus pradėta įgyvendinti 2010 m. sausį po 2009 m. surengtų parengiamųjų posėdžių . Jie tęsis iki 2012 m. pabaigos. Kasmet rengiami du metiniai posėdžiai: suinteresuotųjų šalių forumo (Europos koordinavimo organizacijų, atstovaujančių pramonei, pacientams (vartotojams), sveikatos specialistams ir sveikatos finansavimo įstaigoms) metinis posėdis ir Bendrų veiksmų plenarinės asamblėjos (visos susijusios sveikatos technologijų vertinimo agentūros ir suinteresuotųjų šalių forumo stebėtojai) metinis posėdis. Abu šie posėdžiai vyksta kiekvienų metų gegužės mėnesį.

Sveikatos technologijų vertinimo bendri veiksmai

Šio pagal ES sveikatos programą finansuojamo projekto tikslas:

  • užtikrinti, kad sveikatos technologijų vertinimo ištekliai Europoje būtų naudojami veiksmingai;
  • sukurti tvarią dalijimosi žiniomis apie sveikatos technologijų vertinimą sistemą;
  • propaguoti sėkmingus sveikatos technologijų vertinimo metodus ir procesus.

Įgyvendinimas

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra įgyvendina ES sveikatos programą, vadovauja išrinktiems projektams ir kuria bendrų veiksmų mechanizmą.