Terveysteknologian arviointi

Terveysteknologian arvioinnissa tehtävä yhteistyö

EU:n terveysohjelman yhteydessä on vuonna 2010 käynnistetty yhteinen hanke terveysteknologian arvioimiseksi. Mukana on edustajia EU-, EFTA- ja ETY-maista.

Yhteisen hankkeen koordinoija

Tanskan valtio (jota edustaa Tanskan terveyshallitus) EUnetHTA-yhteistyöhankkeen sihteeristön kautta

Kokoukset

Vuonna 2009 pidettyjen valmistelukokousten  jälkeen yhteinen hanke alkoi virallisesti tammikuussa 2010 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka. Hankkeessa järjestetään kaksi keskeistä vuosikokousta: sidosryhmien foorumin vuosikokous (foorumin muodostavat eurooppalaiset kattojärjestöt, jotka edustavat toimialaa, potilaita/kuluttajia, terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ja rahoituksesta vastaavia tahoja) sekä vuosittainen täysistunto, johon osallistuvat kaikkien mukana olevien terveysteknologian arviointielinten lisäksi sidosryhmien foorumin tarkkailijat. Molemmat tapahtumat ovat aina toukokuussa.

Yhteisen hankkeen tavoitteet

Tämän EU:n terveysohjelmasta rahoitetun hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

  • terveysteknologian arviointiin tarkoitettujen resurssien tehokkaan käytön helpottaminen Euroopassa
  • terveysteknologian arviointiin liittyvän tiedon jakamiseen tarkoitetun kestävän järjestelmän luominen
  • hyvien käytäntöjen edistäminen terveysteknologian arvioinnin menetelmissä ja toimintatavoissa.

Täytäntöönpano

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto vastaa EU:n terveysohjelman täytäntöönpanosta, hallinnoi valittuja hankkeita ja kehittää yhteisen toimen mekanismia.