Tervishoiutehnoloogia hindamine

Koostöö tervishoiutehnoloogia hindamise valdkonnas

ELi terviseprogrammi raames käivitati 2010. aastal tervishoiutehnoloogia hindamise ühismeede, mis hõlmab ELi liikmesriikide ning EFTA ja EMP riikide esindajaid.

Ühismeetme koordinaator

Taani (keda esindab riiklik tervishoiuamet), EUnetHTA koostööprojekti sekretariaadi kaudu.

Kohtumised

Pärast ettevalmistavaid kohtumisi  2009. aastal, tehti ühismeetme rakendamisega ametlikult algust 2010. aasta jaanuaris ning selle rakendamine lõpeb 2012. aasta lõpus. Kaks iga-aastast kohtumist on projekti üldise haldamise seisukohast väga olulised. Need on: sidusrühmade foorumi (mis koosneb Euroopa katusorganisatsioonidest, kes esindavad tööstust, patsiente/tarbijaid, tervishoiutöötajaid ning tervishoiu rahastamist) iga-aastane kohtumine ning ühismeetme plenaarassamblee (kus osalevad kõik tervishoiutehnoloogia hindamisega seotud ametid ning lisaks neile veel sidusrühmade foorumi vaatlejad). Mõlemad kohtumised toimuvad igal aastal maikuus.

Tervishoiutehnoloogia hindamise ühismeede

ELi terviseprogrammi raames rahastatava projekti eesmärk on:

  • hõlbustada tervishoiutehnoloogia hindamise ressursside tõhusat kasutamist Euroopas;
  • luua tervishoiutehnoloogia hindamise alaste teadmiste jagamise jätkusuutlik süsteem;
  • edendada tervishoiutehnoloogia hindamise meetodite ja menetlustega seotud häid tavasid.

Rakendamine

ELi terviseprogrammi rakendab Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet. Kõnealune amet tegeleb samuti valitud projektide haldamisega ning teeb tööd ühismeetme mehhanismiga.