Hodnocení zdravotnických technologií

Spolupráce v oblasti hodnocení zdravotnických technologií

Pod záštitou programu EU v oblasti zdraví byla v roce 2010 zahájena společná akce týkající se hodnocení zdravotnických technologií, do které se zapojili zástupci zemí EU, ESVO a EHP.

Koordinátor společné akce

Dánsko (zastoupené Národní zdravotnickou radou) prostřednictvím sekretariátu projektu spolupráce EUnetHTA

Zasedání

Po přípravných zasedáních  v roce 2009 byla společná akce formálně zahájena v lednu 2010 a bude pokračovat do konce roku 2012. Pro celkové řízení projektu jsou zásadní dvě výroční zasedání: výroční zasedání fóra zúčastněných stran (tvořeného evropskými centrálními organizacemi, které zastupují průmysl, pacienty/spotřebitele, zdravotnické odborníky a subjekty zajišťující financování zdravotnictví) a plenární shromáždění (kterého se účastní všechny zúčastněné agentury pro hodnocení zdravotnických technologií, jakož i pozorovatelé z fóra zúčastněných stran). Obě tyto akce se konají každý rok v květnu.

Společná akce týkající se hodnocení zdravotnických technologií

Tento projekt je financován z programu EU v oblasti zdraví a jeho cílem je

  • usnadnit účinné využívání zdrojů pro hodnocení zdravotnických technologií v Evropě
  • vytvořit udržitelný systém sdílení poznatků o hodnocení zdravotnických technologií
  • prosazovat osvědčené postupy v oblasti metod a procesů hodnocení zdravotnických technologií

Provádění

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele provádí program EU v oblasti zdraví, řídí vybrané projekty a pracuje na celkovém mechanismu společné akce.