Оценка на здравните технологии

Endocrine disruptors

Biocides

Сътрудничество при оценка на здравни технологии

В рамките на здравната програма на ЕС през 2010 г. бе дадено начало на съвместно действие за оценка на здравни технологии. В него участват представители на държавите от ЕС, ЕАСТ и ЕИП.

Координатор на съвместното действие

Дания (представена от Националния съвет по здравеопазване) чрез секретариата на проекта за сътрудничество EUnetHTA .

Заседания

След подготвителни заседания  през 2009 г. на съвместното действие официално бе дадено начало през януари 2010 г. То ще продължи до края на 2012 г. Две ежегодни срещи са особено важни за общото управление на проекта: ежегодната среща на Форума на заинтересованите страни (включва европейски координиращи организации, представляващи индустрията, пациенти/потребители, медицински специалисти и финансиране на здравеопазването) и Пленарната асамблея на съвместното действие (всички участващи агенции за оценка на здравни технологии, както и наблюдатели от форума на заинтересованите страни). И двете прояви се провеждат през май всяка година.

Съвместно действие за оценка на здравни технологии

Целта на финансирания от здравната програма на ЕС проект е да

  • улесни ефективното използване на ресурсите за оценка на здравни технологии в Европа
  • създаде устойчива система за споделяне на знанията във връзка с оценката на здравни технологии
  • насърчава добрите практики в областта на методите и процесите за оценка на здравни технологии

Изпълнение

Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите изпълнява здравната програма на ЕС, управлява избраните проекти и работи по механизма за съвместно действие.