Samarbete om utvärdering av medicinska metoder

Inom ramen för EU:s folkhälsoprogram pågår ett gemensamt initiativ om utvärdering av medicinska metoder där EU-, Efta- och EES-länderna deltar.

Samordnare

Danmarks sundhedsstyrelse samordnar initiativet med hjälp av EUnetHTA-nätverkets sekretariat.

Möten

Under 2009 hölls ett antal förberedande möten Visa översättning av föregående länk English (en) . Initiativet startade formellt i januari 2010 och pågår till 2012. Varje år hålls två möten för den övergripande projektledningen: forumet för berörda aktörer (europeiska paraplyorganisationer för näringsliv, patienter/konsumenter, vårdpersonal och vårdfinansiering) och plenarmötet, där alla berörda myndigheter deltar tillsammans med observatörer från forumet. Båda dessa möten äger rum i maj varje år.

Gemensamt initiativ om utvärdering av medicinska metoder

Initiativet finansieras genom EU:s hälsoprogram och ska

  • främja effektiv användning av resurser i Europa
  • skapa ett stabilt system för kunskapsutbyte
  • främja god praxis för utvärdering av medicinska metoder.

Genomförande

Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor genomför EU:s hälsoprogram, förvaltar de utvalda projekten och arbetar med det gemensamma initiativet.