Terveysteknologian arvioinnissa tehtävä yhteistyö

EU:n terveysohjelman yhteydessä on vuonna 2010 käynnistetty yhteinen hanke terveysteknologian arvioimiseksi. Mukana on edustajia EU-, EFTA- ja ETY-maista.

Yhteisen hankkeen koordinoija

Tanskan valtio (jota edustaa Tanskan terveyshallitus) EUnetHTA-yhteistyöhankkeen sihteeristön kautta

Kokoukset

Vuonna 2009 pidettyjen valmistelukokousten Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) jälkeen yhteinen hanke alkoi virallisesti tammikuussa 2010 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka. Hankkeessa järjestetään kaksi keskeistä vuosikokousta: sidosryhmien foorumin vuosikokous (foorumin muodostavat eurooppalaiset kattojärjestöt, jotka edustavat toimialaa, potilaita/kuluttajia, terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ja rahoituksesta vastaavia tahoja) sekä vuosittainen täysistunto, johon osallistuvat kaikkien mukana olevien terveysteknologian arviointielinten lisäksi sidosryhmien foorumin tarkkailijat. Molemmat tapahtumat ovat aina toukokuussa.

Yhteisen hankkeen tavoitteet

Tämän EU:n terveysohjelmasta rahoitetun hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

  • terveysteknologian arviointiin tarkoitettujen resurssien tehokkaan käytön helpottaminen Euroopassa
  • terveysteknologian arviointiin liittyvän tiedon jakamiseen tarkoitetun kestävän järjestelmän luominen
  • hyvien käytäntöjen edistäminen terveysteknologian arvioinnin menetelmissä ja toimintatavoissa.

Täytäntöönpano

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto vastaa EU:n terveysohjelman täytäntöönpanosta, hallinnoi valittuja hankkeita ja kehittää yhteisen toimen mekanismia.