Langetermijnzorg

In de Europese Unie zijn de lidstaten bevoegd voor het beheer van gezondheidszorgsystemen...

In de Europese Unie zijn de lidstaten bevoegd voor het beheer van gezondheidszorgsystemen – en voor de financiering en de planning ervan – om zo te voldoen aan de behoeften van de bevolking. Alle nationale gezondheidszorgsystemen hebben nu af te rekenen met nieuwe uitdagingen, in het bijzonder door de vergrijzing en de mondigheid van patiënten. In dit verband stelt de Unie gezamenlijke moderniseringsinspanningen voor. Om de lidstaten bij te staan in hun hervormingspogingen beveelt de Unie drie langetermijndoelstellingen voor nationale systemen aan, die parallel moeten worden nagestreefd. Ten eerste toegankelijkheid, aangezien de toegang tot gezondheidszorg een burgerrecht is. Dit recht is evenwel vaak afhankelijk van de sociale status van een persoon. Daarom is het uitermate belangrijk dat de toegang van benadeelde groepen en de armsten in de maatschappij tot gezondheidszorg wordt gewaarborgd. Ten tweede: gezondheidszorg van hoge kwaliteit, in verband waarmee nationale regeringen het ideale evenwicht moeten vinden tussen gezondheidsvoordelen en de kosten van geneesmiddelen en behandeling. Ten derde: duurzaamheid, want een bepaald niveau van financiering is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bevolking toegang heeft tot gezondheidszorg van hoge kwaliteit.