Pitkäaikaishoito

Euroopan unionin jäsenvaltiot vastaavat terveydenhuoltojärjestelmiensä hallinnosta…

Euroopan unionin jäsenvaltiot vastaavat terveydenhuoltojärjestelmiensä hallinnosta sekä niiden toiminnan rahoituksesta ja suunnittelusta väestön tarpeiden mukaan. Kansallisilla terveydenhuoltojärjestelmillä on ratkaistavinaan suuria haasteita, eritysesti väestön ikääntyminen ja potilaiden vaatimustason nousu. Unioni ehdottaa haasteiden ratkaisemiseksi koordinoituja uudistustoimia. Unioni tukee jäsenvaltioita niiden uudistuspyrkimyksissä suosittaen kansallisille järjestelmille kolmea pitkän aikavälin tavoitetta, joihin olisi pyrittävä samanaikaisesti. Ensimmäinen tavoite on terveydenhuoltopalvelujen saatavuus, joka on kansalaisoikeus. Yksilöiden sosiaalinen asema kuitenkin vaikuttaa siihen usein. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää varmistaa, että myös muita heikommassa asemassa olevat ryhmät ja yhteiskunnan köyhimmät jäsenet voivat saada terveydenhuoltopalveluja. Toiseksi pyritään varmistamaan terveydenhuollon laatu: kansallisten hallitusten on saavutettava tasapaino terveyden edistämisen sekä lääkkeiden ja hoidon kustannusten välillä. Kolmas tavoite on kestävyys: on pidettävä yllä tiettyä rahoitustasoa, jolla voidaan varmistaa korkealaatuisen terveydenhuollon saatavuus koko väestölle.

Parhaita käytäntöjä ja kokemuksia jakamalla voidaan seurata politiikkojen käyttöönoton edistymistä ja vertailla terveydenhuoltojärjestelmiä sekä tukea edistymistä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että kaikki asianomaiset osapuolet - paikalliset viranomaiset, terveydenhuollon ammattilaiset, sosiaaliviranomaiset, täydentäviä vakuutuksia myyvät yritykset, kuluttajat - tekevät läheistä yhteistyötä.