Langtidspleje

I EU er medlemsstaterne ansvarlige for at forvalte sundhedssystemerne...

I EU er medlemsstaterne ansvarlige for at forvalte sundhedssystemerne – og for at finansiere og tilrettelægge dem – efter befolkningens behov. Alle nationale sundhedssystemer står nu over for nye udfordringer, især på grund af en aldrende befolkning og mere krævende patienter. For at tage denne udfordring op foreslår EU nu fælles moderniseringsforanstaltninger. Som støtte til medlemsstaternes reformbestræbelser foreslår EU tre langfristede målsætninger for de nationale systemer, som man bør arbejde for parallelt: Tilgængelighed, eftersom borgerne her ret til at få adgang til sundhedspleje. Den afhænger dog ofte af den enkeltes sociale status. Det er derfor særlig vigtigt at sikre adgang til sundhedspleje for dårligt stillede grupper og for de fattigste i samfundet. Sundhedspleje af høj kvalitet, og her skal de nationale regeringer finde den bedste balance mellem sundhedsydelser og omkostninger til medicin og behandling. Og endelig bæredygtighed, da der er behov for et vist finansieringsniveau for at sikre befolkningen adgang til sundhedspleje af høj kvalitet til overkommelige priser.

Udveksling af bedste praksis og erfaringer vil medvirke til at bevare overblikket over de politikker, der indføres, og samtidig være en nyttig måde at sammenligne sundhedssystemerne på og tilskynde til fremskridt. For at opfylde disse målsætninger er det afgørende, at alle berørte parter – lokale myndigheder, ansatte i sundhedsvæsenet, sociale myndigheder, selskaber, der tegner supplerende forsikringer, forbrugere – arbejder sammen om at opbygge stærke partnerskaber.