Health systems performance assessment

Organizarea sistemelor de sănătate

Sistemele de sănătate joacă un rol central în viața cetățenilor. Pe parcursul ultimului deceniu, sistemele europene de sănătate au întâmpinat provocări comune tot mai mari:

  • creșterea costurilor de asistență medicală
  • îmbătrânirea populației, asociată cu multimorbiditatea și înmulțirea bolilor cronice, ceea ce a dus la creșterea cererii de servicii medicale
  • deficitul de cadre medicale și distribuirea inegală a acestora
  • inegalitățile în materie de sănătate și lipsa echității în ceea ce privește accesul la asistență medicală.

Capacitatea statelor membre de a oferi îngrijiri de calitate pentru toți va depinde de capacitatea de adaptare a sistemelor de sănătate. Acestea vor trebui să fie în măsură să facă față provocărilor viitoare rămânând, în același timp, rentabile și sustenabile din punct de vedere economic.

Fișe informative despre sistemele de sănătate

Comisia a realizat o serie de fișe informative despre sistemele de sănătate, în baza analizelor proprii și a datelor furnizate de țările din UE și de Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate.

Aceste fișe oferă o viziune de ansamblu asupra asemănărilor și diferențelor dintre sistemele de sănătate din UE și contribuie la identificarea problemelor comune și a soluțiilor posibile.

Cheltuieli de sănătate

Sistemul de conturi în domeniul sănătății (SCS), care acoperă cheltuielile de sănătate din domeniul public și privat, este creat și implementat în comun de OCDE, OMS și Comisie. Datorită acestuia, putem compara datele legate de cheltuielile de sănătate efectuate la nivel național. SCS indică modul de utilizare a resurselor și reprezintă un instrument de monitorizare a efectelor politicilor în materie de sănătate.

Conținut: