Health systems performance assessment

Terveydenhuoltojärjestelmät

Terveydenhuoltojärjestelmien tavoitteena on auttaa ihmisiä huolehtimaan terveydestään, ja ne ovat hyvin keskeisessä asemassa nykyaikaisissa yhteiskunnissa. Viime vuosikymmenen aikana EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmiin on kohdistunut yhteisiä haasteita:

  • terveydenhuoltokustannusten kasvu
  • väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä kroonisten sairauksien yleistyminen ja monien sairauksien yhteisesiintymisen lisääntyminen, mikä lisää terveydenhuoltopalveluiden kysyntää
  • terveysalan ammattilaisten puute ja epätasainen alueellinen jakautuminen
  • epätasa-arvo terveysasioissa ja terveydenhoidon saatavuudessa.

Jotta EU-maat voivat tarjota korkeatasoista terveydenhuoltoa kaikille, on terveysjärjestelmien oltava aiempaa joustavampia ja kykenevämpiä kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Samalla niiden on oltava kustannustehokkaita ja taloudellisesti kestäviä.

Tietopaketteja terveydenhuoltojärjestelmistä

Euroopan komissio on laatinut terveydenhuoltojärjestelmiä koskevia tietopaketteja. Pakettien sisältö perustuu EU-mailta, Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskukselta ja komission omista tutkimuksista kerättyyn tietoon.

Tietopakettien tavoitteena on antaa kokonaiskuva EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmien yhtäläisyyksistä ja eroista sekä auttaa löytämään yhteisiä ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja.

Terveydenhuoltojärjestelmien menot

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Euroopan komissio ovat yhdessä kehittäneet ja panneet täytäntöön terveystilinpitojärjestelmän, joka kattaa sekä julkiset että yksityiset terveydenhuoltomenot. Terveystilinpitojärjestelmän ansiosta kaikkien EU-maiden terveydenhuoltomenoja koskevat tiedot ovat keskenään verrattavissa. Järjestelmän avulla voidaan seurata, kuinka voimavaroja on käytetty. Lisäksi sen avulla pystytään valvomaan terveyspolitiikkojen vaikutuksia.

Linkkejä: