Health systems performance assessment

Terveydenhuoltojärjestelmät

Terveydenhuoltojärjestelmät auttavat ihmisiä huolehtimaan terveydestään, ja niillä on merkittävä rooli nyky-yhteiskunnissa. Viime vuosikymmenen aikana EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmiin on kohdistunut yhteisiä haasteita:

  • terveydenhuoltokustannusten kasvu
  • väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä kroonisten sairauksien ja useiden sairauksien yhteisesiintymisen lisääntyminen, mikä lisää terveydenhuoltopalvelujen kysyntää
  • terveysalan ammattilaisten puute ja epätasainen alueellinen jakautuminen
  • epätasa-arvo terveysasioissa ja terveydenhoidon saatavuudessa.

Jotta EU-maat voivat tarjota korkeatasoista terveydenhuoltoa kaikille, on huolehdittava siitä, että terveydenhuoltojärjestelmät pystyvät vastaamaan tuleviin haasteisiin. Samalla niiden on oltava kustannustehokkaita ja taloudellisesti kestäviä.

Tietopaketteja terveydenhuoltojärjestelmistä

Euroopan komissio on laatinut terveydenhuoltojärjestelmiä koskevia tietopaketteja, joihin on koottu tietoa EU-maista, Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksesta ja komission omista tutkimuksista.

Tietopaketit antavat kokonaiskuvan EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmien yhtäläisyyksistä ja eroista sekä auttavat kartoittamaan yhteisiä ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja.

Terveydenhuoltojärjestelmien menot

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Euroopan komissio ovat yhdessä kehittäneet terveystilinpitojärjestelmän, joka kattaa sekä julkiset että yksityiset terveydenhuoltomenot. Sen avulla voidaan vertailla eri EU-maiden terveydenhuoltomenoja ja resurssien käyttöä ja seurata terveyspolitiikan vaikutuksia.

Lisätietoa: