Health systems performance assessment

Endocrine disruptors

Biocides

Οργάνωση των συστημάτων υγείας

Τα συστήματα υγείας παίζουν καθοριστικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες, βοηθώντας τους πολίτες να διατηρούν και να βελτιώνουν την υγεία τους. Την τελευταία δεκαετία τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας βρίσκονται αντιμέτωπα με ολοένα σοβαρότερες κοινές προκλήσεις:

  • αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης,
  • γήρανση του πληθυσμού που συνδέεται με αύξηση των χρόνιων παθήσεων και της πολυνοσηρότητας και συνεπάγεται τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης,
  • έλλειψη και άνιση κατανομή των επαγγελματιών του τομέα της υγείας,
  • ανισότητες ως προς την υγεία και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Η ικανότητα των κρατών μελών να παρέχουν στο μέλλον υψηλής ποιότητας περίθαλψη για όλους προϋποθέτει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, ώστε τα τελευταία να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν αυτόν τον στόχο διατηρώντας ταυτόχρονα την οικονομική αποδοτικότητα και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών.

Ενημερωτικά δελτία για τα συστήματα υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει τα δελτία αυτά με βάση, αφενός, πληροφορίες που της αποστέλλουν τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας, και, αφετέρου, αναλύσεις που πραγματοποιεί η ίδια.

Σκοπός αυτών των ενημερωτικών δελτίων είναι να παρουσιάζουν συνοπτικά τις ομοιότητες και τις διαφορές των συστημάτων υγείας της ΕΕ και να συμβάλλουν στον εντοπισμό κοινών προβλημάτων και πιθανών τρόπων επίλυσής τους.

Δαπάνες των συστημάτων υγείας

Το σύστημα λογαριασμών υγείας (System of Health Accounts - SHA), που καλύπτει τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές υγειονομικές δαπάνες, έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται από κοινού από τον ΟΟΣΑ, τον ΠΟΥ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάρη στο σύστημα αυτό, τα εθνικά στοιχεία των κρατών μελών για τις υγειονομικές δαπάνες είναι συγκρίσιμα σε όλη την ΕΕ. Επίσης, το σύστημα δείχνει τον τρόπο διάθεσης των πόρων και αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών υγείας.

Κύριο περιεχόμενο: