Organizacija zdravstvenih sistemov

Zdravstveni sistemi imajo v sodobnih družbah pomembno vlogo, saj ljudem pomagajo pri skrbi za zdravje. V zadnjem desetletju se evropski zdravstveni sistemi spopadajo s čedalje večjimi skupnimi izzivi:

  • naraščajoči stroški zdravstvenega varstva,
  • staranje prebivalstva in s tem povezano povečanje števila kroničnih bolezni in pojavnost več kroničnih bolezni hkrati – zaradi tega je povpraševanje po zdravstvenem varstvu vse večje,
  • pomanjkanje in neenakomerna porazdelitev zdravstvenih delavcev,
  • neenakosti na področju zdravja in pri dostopu do zdravstvenega varstva.

Države članice bodo le z večjo vzdržnostjo zdravstvenih sistemov lahko zagotovile visokokakovostno zdravstveno oskrbo in bile kos prihodnjim izzivom. To morajo doseči na stroškovno učinkovit in fiskalno vzdržen način.

Informativni listi o zdravstvenih sistemih

Evropska komisija pripravlja informativne liste o zdravstvenih sistemih na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice in Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike, ter na podlagi svoje analize.

  • Nacionalni zdravstveni sistemi
  • Zaposleni v zdravstvenih sistemih Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • Primerjava organizacije zdravstvenih sistemov Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Informativni listi so namenjeni predstavitvi podobnosti in razlik med zdravstvenimi sistemi EU ter kot pomoč pri opredelitvi skupnih težav in možnih rešitev.

Izdatki za zdravstvo

Sistem zdravstvenih računov zajema izdatke za javno in zasebno zdravstvo. Skupaj ga razvijajo in uvajajo Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska komisija. Sistem omogoča primerljivost nacionalnih podatkov o izdatkih za zdravstvo po vsej EU. Prikaže uporabo sredstev in omogoča spremljanje učinkov zdravstvenih politik.

Vsebina: