Organisatie van gezondheidszorgstelsels

Gezondheidsstelsels die mensen helpen hun gezondheid in stand te houden en te verbeteren, spelen een centrale rol in moderne samenlevingen. De laatste tien jaar zijn die stelsels overal in Europa voor dezelfde uitdagingen komen te staan:

  • de stijgende kosten van de gezondheidszorg
  • de vergrijzing en daarmee een toename van het aantal chronisch en meervoudig zieken, en dus van de vraag naar gezondheidszorg
  • een tekort aan en een ongelijke spreiding van gezondheidswerkers
  • ongelijkheden op het gebied van gezondheid en toegang tot zorg

Als de lidstaten ook in de toekomst iedereen hoogwaardige zorg willen blijven bieden, moeten ze hun zorgstelsels moderniseren. Die stelsels moeten de uitdagingen die ons nog wachten staan, het hoofd kunnen bieden. Zij moeten niet alleen dit doel bereiken, maar bovendien ook nog kosteneffectief en vanuit begrotingsoogpunt houdbaar blijven.

Informatiebladen over de zorgstelsels

De Europese Commissie heeft op basis van informatie van de EU-landen, de Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid, en eigen analyses informatiebladen over de zorgstelsels opgesteld.

  • nationale zorgstelsels
  • human resources in de zorgstelsels Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • vergelijking van de organisatie van zorgstelsels Bekijk deze link in een andere taal English (en)

Het doel van de informatiebladen is een overzicht te geven van de overeenkomsten en verschillen tussen de zorgstelsels in de EU en om overeenkomstige problemen op te sporen en mogelijke oplossingen te bieden.

Kosten van de gezondheidszorg

Het systeem van gezondheidszorgrekeningen, waaronder zowel de openbare als de particuliere gezondheidszorg vallen, wordt momenteel ontwikkeld en uitgevoerd door de OESO, de WHO en de Commissie. Dankzij dit systeem kunnen nationale gegevens over de kosten van de gezondheidszorg in de EU met elkaar vergeleken worden. Het laat zien hoe het geld wordt gebruikt en wat de effecten van het gezondheidsbeleid zijn.

Belangrijkste inhoud: