Sveikatos priežiūros sistemų organizavimas

Sveikatos priežiūros sistemos šiuolaikinėje visuomenėje atlieka svarbų vaidmenį – padeda žmonėms išsaugoti ir gerinti sveikatą. Pastarąjį dešimtmetį ES šalių sveikatos sistemoms tenka spręsti vis daugiau bendrų uždavinių:

  • didėja sveikatos priežiūros išlaidos,
  • dėl gyventojų senėjimo daugėja lėtinėmis ligomis sergančių žmonių ir keliomis ligomis vienu metu sergančių žmonių, o dėl to vis labiau reikia sveikatos priežiūros paslaugų,
  • trūksta sveikatos priežiūros specialistų ir jie netolygiai pasiskirstę,
  • esama sveikatos priežiūros skirtumų ir ne visi žmonės turi vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Valstybių narių pajėgumas ateityje teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas visiems žmonėms priklausys nuo to, ar sveikatos priežiūros sistemos taps lankstesnės. Jos turi tapti tinkamesnės spręsti ateityje kilsiančius uždavinius. Šis tikslas turi būti pasiektas neprarandant ekonominio efektyvumo ir fiskalinio tvarumo.

Informacijos apie sveikatos sistemas santraukos

Remdamasi ES šalių ir Europos sveikatos priežiūros sistemų ir politikos stebėjimo įstaigos pateikta informacija bei savo pačios analize, Europos Komisija parengė informacijos apie sveikatos priežiūros sistemas santraukas.

  • nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos
  • sveikatos priežiūros sistemų darbuotojai Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)
  • sveikatos priežiūros sistemų organizavimo palyginimas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)

Šios informacijos santraukos parengtos siekiant apžvelgti ES sveikatos priežiūros sistemų panašumus ir skirtumus, jos padeda nustatyti bendras problemas ir rasti galimus jų sprendimus.

Sveikatos priežiūros sistemų išlaidos

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Europos Komisija drauge plėtoja ir taiko Sveikatos sąskaitų sistemą (angl. SHA), apimančią tiek valstybinio, tiek privačiojo sektoriaus sveikatos išlaidas. Įdiegus šią sistemą visų ES valstybių narių sveikatos išlaidas galima palyginti. Naudojantis šia sistema galima sužinoti, kaip naudojami ištekliai, ir stebėti sveikatos politikos poveikį.

Pagrindinis turinys: