Az egészségügyi rendszerek szervezése

Az egészségügyi rendszerek segítik a lakosság egészségi állapotának megőrzését és javítását, s ezáltal központi szerepet töltenek be a modern társadalmak életében. Az utóbbi tíz évben az európai egészségügyi rendszereknek közös és egyre komolyabb kihívást jelentő problémákkal kellett és kell megküzdeniük:

  • az egészségügyi ellátás költsége folyamatosan emelkedik;
  • a lakosság egyre jobban öregszik, s ez együtt jár a krónikus betegségek és a multimorbiditás előretörésével, ami az egészségügyi ellátás iránti kereslet növekedését vonja maga után;
  • problémát jelent az egészségügyi szakemberek hiánya és egyenlőtlen földrajzi megoszlása;
  • az egészségügyi ellátásban sok esetben nem érvényesül az egyenlő és méltányos hozzáférés elve.

A tagállamok akkor tudnak a jövőben mindenki számára színvonalas egészségügyi ellátást nyújtani, ha rugalmasabbá teszik ellátórendszereiket, azaz ha felkészítik őket arra, hogy megbirkózzanak a rájuk váró kihívásokkal. Ezt a feladatot költséghatékony módon, a rendelkezésükre álló költségvetési források által biztosított kereteken belül kell végrehajtaniuk.

Tematikus összefoglalók az egészségügyi rendszerekről

Az Európai Bizottság – az intézményen belül végzett elemzések eredménye, valamint az EU-országok és az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja által rendelkezésére bocsátott információk alapján – összefoglalókat állított össze az egészségügyi rendszerekről a következő témákban:

  • Tagállami egészségügyi rendszerek
  • Az egészségügyben dolgozó szakemberek Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)
  • Az egészségügyi rendszerek szervezésének összehasonlítása Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)

Az összefoglalók célja az, hogy áttekintést adjanak az uniós egészségügyi rendszerek közötti hasonlóságokról és különbségekről, illetve hogy segítsék a közös problémák meghatározását és a lehetséges megoldások feltérképezését.

Az egészségügyi rendszerekre fordított kiadások

Az OECD, a WHO és az Európai Bizottság közösen dolgozik azon, hogy kifejlessze és életbe léptesse az egészségügyi számlák rendszerét, amely az egészségügyi köz- és magánkiadásokra egyaránt kiterjed. A rendszernek köszönhetően az egyes tagállamok egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos adatait bármely más EU-tagország nemzeti adataival össze lehet hasonlítani. Az egészségügyi számlák rendszere áttekintést ad az erőforrások felhasználásáról, és lehetővé teszi az egészségügyi szakpolitikák hatásainak nyomon követését.

Fő témák: