Sundhedsvæsenet

Sundhedssystemer spiller en central rolle i det moderne samfund ved at hjælpe mennesker med at opretholde og forbedre deres sundhed. Inden for det seneste årti har de europæiske sundhedssystemer oplevet stadig større fælles udfordringer:

  • øgede omkostninger til sundhedspleje
  • en aldrende befolkning, dvs. flere kroniske sygdomme og tilfælde af samtidige, langvarige sygdomstilstande (multimorbiditet) og dermed et øget behov for sundhedspleje
  • mangel på og ujævn fordeling af sundhedsansatte
  • ulighed i sundhed og adgang til sundhedspleje.

Hvis medlemslandene fremover skal være i stand til at sikre alle en sundhedspleje af høj kvalitet, må sundhedsvæsenet styrkes: det skal være bedre i stand til at tackle de kommende udfordringer. Og alt dette skal de opnå, samtidig med at de forbliver omkostningseffektive og skattemæssigt bæredygtige.

Informationsblade om sundhedsvæsenet

Kommissionen har lavet en række informationsblade om sundhedsvæsenet baseret på oplysninger fra EU-landene, Det Europæiske Overvågningscenter for Sundhedssystemer og -politikker og intern analyse.

  • Sundhedsvæsenet i de forskellige medlemslande
  • Sundhedspersonalet Vælg oversættelse af det forrige link English (en)
  • Sammenligning af sundhedsvæsenet i medlemslandene Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Disse informationsblade skal give et overblik over forskelle og ligheder i EU-landenes sundhedsvæsener, så man kan finde fælles problemer og mulige løsninger.

Sundhedsudgifter

Kommissionen har sammen med OECD og WHO indført en række standarder for sundhedsregnskaber ("System of Health Accounts" (SHA)), der omfatter både offentlige og private sundhedsudgifter. SHA gør det muligt at sammenligne nationale data om sundhedsudgifter fra hele EU. Systemet viser, hvad ressourcerne anvendes til, og hvordan sundhedspolitikken fungerer.

Hovedindhold: