Principer

EU:s folkhälsostrategi bygger på fyra huvudprinciper:

 • Gemensamma hälsovärderingar
 • God hälsa betyder välfärd
 • Hälsa i all politik
 • Stärkt roll för EU i internationella hälsofrågor

En strategi baserad på gemensamma hälsovärderingar

I EU:s uttalande om gemensamma värderingar för hälso- och sjukvårdenpdf (2006) anges följande värderingar:

 • Allmängiltighet
 • Tillgång till vård av god kvalitet
 • Rättvisa och solidaritet

Folkhälsostrategin omfattar följande teman:

 • Patientinflytande – patienterna ska stå i fokus för vården och bör bli mer delaktiga i vårdbesluten.
 • Evidensbaserad politik – folkhälsopolitiken ska bygga på bästa möjliga vetenskapliga belägg och tillförlitliga data.
 • Jämlik hälsa i EU – hälsoskillnaderna mellan och inom länderna hämmar den sociala och ekonomiska utvecklingen och måste utjämnas.

Gemensamma hälsovärderingar – EU-insatser Visa översättning av föregående länk English (en)

God hälsa betyder välfärd

Hälso- och sjukvården är en växande ekonomisk sektor i EU tack vare

 • hög innovation
 • välutbildad personal
 • en stark industri inom läkemedel och medicintekniska produkter.

Investeringar i vården kan hjälpa EU att nå Europa 2020-målen för utbildning, sysselsättning, social inkludering, forskning och utveckling och minska de ekonomiska kostnaderna för ohälsa.

Hälsoinvesteringar – EU-insatser Visa översättning av föregående länk English (en)

Hälsa i all politik

Vår hälsa påverkas till stor del av faktorer som hälsoexperter inte rår på. Det krävs därför en helhetssyn på folkhälsopolitiken och samordning mellan alla relevanta politikområden Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) , till exempel

 • sociala och regionala frågor
 • skatter
 • miljö
 • transport
 • it-frågor
 • energi
 • jordbruk
 • utbildning och forskning.

Beslutsfattarna måste bedöma vilka konsekvenser ett initiativ kan få för hälsan Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) och sjukvården och väga de olika alternativens för- och nackdelar.

Hälsa i all politik – EU-insatser Visa översättning av föregående länk English (en)

Stärkt roll för EU i internationella hälsofrågor

I vår sammanlänkade värld påverkar internationella hälsofrågor EU-politiken och vice versa. Det krävs därför en global strategi för att hantera gemensamma hälsoutmaningar. EU vill stärka dialogen med länder utanför EU och internationella organisationer och arbetar för en enhetlig strategi för att främja EU:s principer, normer och lagar i övriga världen.

Global hälsa – EU-insatser Visa översättning av föregående länk English (en)