Zásady

Stratégia EÚ v oblasti zdravia sa opiera o štyri hlavné zásady:

 • hodnoty v oblasti zdravia sú pre všetky členské štáty spoločné;
 • zdravie je najväčším bohatstvom;
 • otázky zdravia sa zohľadňujú vo všetkých politikách;
 • pozíciu EÚ vo svete v tejto oblasti treba posilniť.

Stratégia založená na spoločných hodnotách

Vo vyhlásení EÚ o spoločných hodnotách systémov zdravotníctva členských štátovpdf (2006) sa identifikujú tieto hodnoty:

 • univerzálnosť;
 • prístup ku kvalitnej starostlivosti;
 • rovnosť a solidarita v systémoch zdravotníctva členských štátov.

Medzi konkrétne témy vymedzené v stratégii EÚ v oblasti zdravia patrí:

 • posilnenie postavenia občanov – stredobodom systému sa majú stať pacienti, ktorí sa aktívne podieľajú na rozhodovaní o svojich potrebách v oblasti zdravotnej starostlivosti;
 • politika založená na dôkazoch – politika v oblasti zdravotnej starostlivosti sa musí opierať o spoľahlivé vedecké dôkazy a údaje;
 • znižovanie rozdielov v oblasti zdravia v členských štátoch a medzi nimi, ktoré brzdia sociálny a hospodársky rozvoj EÚ.

Spoločné hodnoty v oblasti zdravia – opatrenia na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Zdravie je najväčším bohatstvom

Európske zdravotníctvo je dynamicky sa rozvíjajúcim sektorom ekonomiky EÚ vďaka:

 • vysokej úrovni inovácií;
 • kvalifikovanej pracovnej sile;
 • špičkovým farmaceutickým firmám a výrobcom lekárskych prístrojov.

Investovanie do zdravia môže pomôcť pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, sociálneho začlenenia, výskumu a rozvoja, ako aj pri znižovaní ekonomických dosahov nízkej úrovne verejného zdravia.

Investovanie do zdravia – opatrenia na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Zdravie ako spoločný prvok všetkých politík

Verejné zdravie vo veľkej miere závisí od faktorov, ktoré sú mimo kontroly odborníkov v oblasti zdravia. Účinná politika si vyžaduje holistický prístup a koordináciu všetkých príslušných politických oblastí Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , akými sú napríklad:

 • sociálna a regionálna politika;
 • daňová politika;
 • ochrana životného prostredia;
 • doprava;
 • informačné a komunikačné technológie (IKT);
 • energetika;
 • poľnohospodárstvo;
 • vzdelávanie a výskum.

Tvorcovia politiky posudzujú vplyvy zamýšľaných iniciatív Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) na zdravie a systémy zdravotnej starostlivosti.

Otázky zdravia zohľadnené vo všetkých politikách – opatrenia na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Posilnenie pozície EÚ v otázkach globálneho zdravia

V dnešnom vzájomne prepojenom svete existuje medzi otázkami globálneho zdravia a vnútornými politikami EÚ vzájomný vplyv. Naša zdravotná politika si preto v záujme vyriešenie spoločných výziev v oblasti zdravotníctva vyžaduje globálny prístup. Európska únia pracuje na posilnení dialógu s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami a na zabezpečení jednotného prístupu, pokiaľ ide o podporu európskych zásad, noriem a právnych predpisov na celom svete.

Globálne zdravie – opatrenia na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)