Principii

Strategia UE în domeniul sănătăţii are la bază 4 principii esenţiale:

 • valori comune în domeniul sănătăţii
 • sănătatea este bunul cel mai de preţ
 • sănătatea în toate politicile
 • consolidarea rolului UE în domeniul sănătăţii la nivel mondial.

O strategie bazată pe valori comune

Declaraţia UE privind valorile comune în domeniul sănătăţiipdf (2006) identifică următoarele valori:

 • universalitatea
 • accesul la îngrijiri de bună calitate
 • echitate şi solidaritate la nivelul sistemelor sanitare din UE.

Concret, strategia UE privind sănătatea are în vedere:

 • o mai mare participare a cetăţenilor – pacienţii sunt plasaţi în centrul sistemului şi încurajaţi să se implice în gestionarea propriilor nevoi în materie de asistenţă medicală
 • elaborarea de politici plecând de la elemente concrete – politicile în domeniul sănătăţii trebuie să fie susţinute de dovezi ştiinţifice solide şi de date fiabile
 • reducerea inegalităţilor din domeniul sănătăţii la nivelul statelor membre – eliminarea diferenţelor care împiedică dezvoltarea socială şi economică a UE.

Valori comune în domeniul sănătăţii - acţiuni la nivelul UE Traducerile linkului anterior English (en)

Sănătatea este bunul cel mai de preţ

Asistenţa medicală europeană este un sector economic în expansiune, datorită:

 • nivelului ridicat de inovare
 • forţei de muncă cu înaltă calificare
 • industriei farmaceutice şi a aparaturii medicale.

Investiţiile în sănătate pot contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 în materie de educaţie, ocupare a forţei de muncă, incluziune socială. cercetare şi dezvoltare, precum şi la reducerea impactului negativ pe care o stare proastă de sănătate îl are asupra economiei.

Investiţii în sănătate - acţiuni la nivelul UE Traducerile linkului anterior English (en)

Sănătatea în toate politicile

Sănătatea este influenţată în mare parte de factori care depăşesc domeniul de competenţă al specialiştilor din sectorul sănătăţii. O politică eficientă privind sănătatea necesită o abordare complexă şi o coordonare la nivelul domeniilor de acţiune relevante Traducerile linkului anterior български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , precum:

 • politica socială şi regională
 • impozitarea
 • mediul
 • transportul
 • tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
 • energia
 • agricultura
 • educaţia şi cercetarea.

Factorii de decizie trebuie să evalueze impactul iniţiativelor lor asupra sănătăţii Traducerile linkului anterior български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) şi sistemelor sanitare, analizând avantajele şi dezavantajele diverselor opţiuni posibile.

Sănătatea în toate politicile - acţiuni la nivelul UE Traducerile linkului anterior English (en)

Consolidarea rolului UE în domeniul sănătăţii la nivel mondial

Într-o lume interconectată, problemele sanitare existente la nivel mondial au repercusiuni asupra politicilor interne ale UE şi viceversa, aşa încât politica în domeniul sănătăţii necesită o abordare globală care să permită soluţionarea celor mai importante probleme în materie de sănătate. UE face eforturi pentru a consolida dialogul cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale şi pentru a garanta o abordare coerentă menită să promoveze în lumea întreagă principiile sanitare, standardele şi legislaţia UE în domeniu.

Sănătatea globală - acţiuni la nivelul UE Traducerile linkului anterior English (en)