Principi

ES veselības aizsardzības stratēģijas pamatā ir četri svarīgi principi:

 • kopīgas vērtības veselības jomā;
 • veselība ir vislielākā bagātība;
 • veselība visās politikas jomās;
 • ES ietekmes nostiprināšana veselības jomā pasaulē.

Stratēģija, kuras pamatā ir kopīgas vērtības veselības jomā

ES paziņojumā par kopējām vērtībām veselības jomāpdf (2006) norādītas šādas vērtības:

 • universālums;
 • kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība;
 • taisnīgums un solidaritāte ES veselības aprūpes sistēmās.

Konkrētāk izsakoties, ES stratēģija veselības jomā tiecas:

 • gādāt par pilsoņu lielāku līdzdalību — par to, lai pacienti būtu sistēmas centrā, un mudināt viņus aktīvi iesaistīties savu veselības aprūpes vajadzību pārvaldībā;
 • politikas veidošanā balstīties uz pierādījumiem — politiku veselības jomā pamatot ar visrūpīgāk pārdomātajām atziņām, kas izriet no nesatricināmiem zinātniskiem pierādījumiem un ticamiem datiem;
 • mazināt nevienlīdzību veselības jomā starp dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs, novēršot veselības aprūpes nepilnības, kas kavē ekonomisko un sociālo attīstību ES.

Kopīgas vērtības veselības jomā — rīcība ES līmenī Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Veselība ir vislielākā bagātība

Eiropas veselības aprūpe ir augoša ekonomikas nozare, kurā:

 • ir augsts inovācijas līmenis;
 • kvalificēts darbaspēks;
 • attīstīts farmācijas sektors un medicīnas ierīču nozare.

Ieguldījumi veselības jomā var sekmēt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība, sociālā iekļautība, pētniecība un izstrāde, kā arī samazināt slogu, ko veselības problēmas rada ekonomikā.

Ieguldījumi veselības jomā — rīcība ES līmenī Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Veselība visās politikas jomās

Politiku veselības jomā lielā mērā nosaka faktori, kas pārsniedz veselības aprūpes speciālistu kompetenci. Efektīvai veselības politikai ir nepieciešama visaptveroša pieeja un saskaņošana, kas aptver visas attiecīgās rīcības jomas Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , tādas kā:

 • sociālā un reģionālā politika;
 • nodokļu politika;
 • vide;
 • transports;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT);
 • enerģētika;
 • lauksaimniecība;
 • izglītība un pētniecība.

Politikas veidotājiem būtu jāizvērtē viņu iniciatīvu ietekme uz veselību Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) un veselības aprūpes sistēmām, apsverot dažādo iespējamo politisko risinājumu priekšrocības un trūkumus.

Veselības aizsardzības jautājumi visās politikas jomās — rīcība ES līmenī Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

ES ietekmes nostiprināšana veselības jomā pasaulē

Savstarpēji saistītā pasaulē globālie veselības jautājumi ietekmē ES iekšējo politiku un otrādi. Tāpēc ir nepieciešama visaptveroša pieeja, lai atrisinātu kopējās problēmas veselības jomā. ES tiecas nostiprināt dialogu ar ārpussavienības valstīm un starptautiskajām organizācijām, lai nodrošinātu konsekventu pieeju un visā pasaulē veicinātu principus un normas, kas iestrādātās šo jomu regulējošajā ES likumdošanā.

Veselība pasaulē — rīcība ES līmenī Izvēlieties saites tulkojumu English (en)