Periaatteet

EU:n terveysstrategian perustana on neljä keskeistä periaatetta:

 • terveysarvot ovat yhteisiä
 • terveys on suurin rikkaus
 • terveys otetaan huomioon kaikissa politiikoissa
 • EU:n roolia maailmanlaajuisissa terveyskysymyksissä vahvistetaan.

Yhteisiin terveysarvoihin perustuva strategia

EU:n lausunnossa terveyspolitiikan yhteisistä arvoistapdf (2006) luetellaan seuraavat keskeiset arvot:

 • universaalisuus
 • korkeatasoisen terveydenhuollon saatavuus
 • EU:n terveydenhuoltojärjestelmien oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus.

EU:n terveysstrategiassa määriteltyjä konkreettisia toimintalinjoja ovat esimerkiksi

 • kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen: potilaat ovat terveydenhuoltojärjestelmän keskiössä ja heitä kannustetaan osallistumaan omien terveydenhuoltotarpeidensa hallinnointiin
 • tietoon perustuva päätöksenteko: terveyspolitiikka perustuu vankkaan tieteelliseen näyttöön ja luotettavaan aineistoon
 • terveyserojen vähentäminen jäsenmaiden sisällä ja jäsenmaiden välillä: oikaistaan terveyteen liittyvää eriarvoisuutta, joka haittaa EU:n sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Yhteiset terveysarvot – EU:n tason toimet Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

Terveys on suurin rikkaus

Terveydenhuolto on EU:n talouden kasvuala. Tämä johtuu siitä, että

 • alalla on paljon innovointia
 • alalla tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa
 • lääketeollisuus ja lääketieteellisten laitteiden tuotanto ovat vahvoja aloja.

Terveydenhuoltoon investoiminen voi auttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa koulutuksen, sosiaalisen osallisuuden, tutkimuksen ja kehittämisen aloilla. Lisäksi terveysalan investoinneilla voidaan pienentää rasitteita, joita heikosta terveystilanteesta aiheutuu taloudelle.

Terveydenhuoltoon investoiminen – EU:n tason toimet Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

Terveys kaikissa politiikoissa

Terveyteen vaikuttaa monia varsinaisen terveydenhuoltoalan ulkopuolisia tekijöitä. Tehokas terveyspolitiikka on kokonaisvaltaista ja siinä koordinoidaan kaikkien politiikan alojen toimia Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) . Esimerkiksi seuraavat alat ovat keskeisiä myös terveyskysymysten kannalta:

 • sosiaali- ja aluepolitiikka
 • verotus
 • ympäristö
 • liikenne
 • tieto- ja viestintäteknologia
 • energia
 • maatalous
 • koulutus ja tutkimus.

Poliittisten päättäjien olisi arvioitava, millaisia vaikutuksia aloite-ehdotuksilla on terveyteen Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) ja terveydenhuoltojärjestelmiin, ja punnittava eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Terveys kaikissa politiikoissa – EU:n tason toimet Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

EU:n roolin vahvistaminen maailmanlaajuisissa terveyskysymyksissä

Nykymaailmassa globaalit terveyskysymykset vaikuttavat EU:n sisäisiin toimintapolitiikkoihin ja EU:n toiminta taas vastaavasti muuhun maailmaan. Yhteisiin terveysalan haasteisiin on vastattava maailmanlaajuisella toiminnalla. EU edistää vuoropuhelua EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa varmistaakseen, että maailmanlaajuinen toiminta terveysalalla sopii yhteen EU:n periaatteiden, standardien ja lainsäädännön kanssa.

Maailmanlaajuiset terveyskysymykset – EU:n tason toimet Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)