Principper

EU's sundhedsstrategi bygger på 4 primære principper:

 • fælles sundhedsværdier
 • sundhed er vores største aktiv
 • sundhed i alle politikker
 • styrkelse af EU's medindflydelse på den globale sundhedspolitik

En strategi baseret på fælles sundhedsværdier

EU's erklæring om fælles værdier for sundhedspolitikkenpdf (2006) udpeger følgende værdier:

 • universalitet
 • adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet
 • lighed og solidaritet i EU's sundhedssystemer.

Konkrete temaer i EU's sundhedsstrategi omfatter:

 • indflydelse til borgerne – patienterne skal være i centrum af systemerne og tilskyndes til at involvere sig i forvaltningen af deres egne plejebehov
 • evidensbaseret beslutningstagning – sundhedspolitikken skal baseres på de bedste råd fra solid videnskabelig dokumentation og pålidelige data
 • mindre ulighed på sundhedsområdet mellem og inden for medlemslandene – der skal tages fat om sundhedsuligheder, som bremser den sociale og økonomiske udvikling i EU.

Fælles sundhedsværdier – tiltag på EU-plan Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Sundhed er vores største aktiv

Sundhedspleje i Europa er en voksende sektor i EU's økonomi på grund af:

 • det høje innovationsniveau
 • den kvalificerede arbejdsstyrke
 • de stærke industrier for lægemidler og medicinsk udstyr.

Investering i sundhed kan hjælpe med at nå Europa 2020-målene for uddannelse, beskæftigelse, social inklusion, forskning og udvikling og mindske den byrde, dårligt helbred lægger på økonomien.

Investering i sundhed – tiltag på EU-plan Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Sundhed i alle politikker

Sundhed afhænger i høj grad af faktorer, der rækker ud over sundhedsspecialisternes arbejdsområde. En effektiv sundhedspolitik kræver en helhedsorienteret tilgang og samarbejde på tværs af alle relevante politikområder Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) såsom:

 • social- og regionalpolitik
 • beskatning
 • miljø
 • transport
 • informations- og kommunikationsteknologi (ikt)
 • energi
 • landbrug
 • uddannelse og forskning.

Beslutningstagerne bør vurdere virkningen af sundhedsinitiativer Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) og sundhedssystemer og veje fordele og ulemper i de politiske muligheder op mod hinanden.

Sundhed i alle politikker – tiltag på EU-plan Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Styrkelse af EU's medindflydelse på den globale sundhedspolitik

I vores indbyrdes afhængige verden har globale sundhedsspørgsmål betydning for EU's interne politik og omvendt – derfor er det nødvendigt med en global tilgang til sundhedspolitikken for at tage fælles udfordringer op. EU arbejder på at styrke dialogen med lande uden for EU og internationale organisationer og konsekvent på at fremme EU's sundhedsprincipper, standarder og lovgivning i resten af verden.

Global sundhed – tiltag på EU-plan Vælg oversættelse af det forrige link English (en)