Gezondheidsstrategie

Beleid

De EU-gezondheidsstrategie "Samen werken aan gezondheid" speelt een ondersteunende rol in de algemene strategie Europa 2020.

Europa 2020 moet de economie van de EU slim, duurzaam en inclusief maken. Dat kan alleen als de bevolking in goede gezondheid verkeert.

Investeren in gezondheid

Een gezonde bevolking is natuurlijk op zichzelf al een groot goed. Maar daarnaast is het ook een voorwaarde voor economische voorspoed. Efficiënt investeren in gezondheid is goed voor de groei.

Europa moet daarom verstandig met de middelen omspringen:

  • slimmer, maar niet noodzakelijk meer investeren in duurzame gezondheidssystemen
  • investeren in een gezonde bevolking, vooral door gezondheidsbevorderende programma's
  • investeren in ziektekostendekking als middel om ongelijkheid tegen te gaan en marginalisering te voorkomen

Investing in health, een werkdocument van de Commissie dat in februari 2013 is verschenen als onderdeel van het sociaal investeringspakket voor groei en cohesie.

EU-gezondheidsstrategie – kerncijfers 

Samen werken aan gezondheid

De EU-totaalstrategie Samen werken aan gezondheid  uit 2007

  • speelt in op problemen in de EU-landen door verbetering van de samenwerking en de coördinatie in de hele EU
  • vormt een aanvulling op het nationaal beleid zoals bedoeld in artikel 168 van het Verdrag over de werking van de EU

Uit een evaluatie door de Europese Commissie in 2011 is gebleken dat de strategie een referentiepunt vormt voor acties op nationaal en EU-niveau en dat de uitgangspunten en doelstellingen uit 2007 ook voor de komende tien jaar nog geldig zijn in de context van Europa 2020.

EU-gezondheidsstrategie 2008-2013 – Tussentijdse evaluatie