Veselības aizsardzības stratēģija

Politika

ES veselības aizsardzības stratēģija “Kopā par veselību” atbalsta vispārējo stratēģiju “Eiropa 2020”.

“Eiropa 2020” mērķis ir pārvērst Eiropas Savienību gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā ekonomikā, kas veicina izaugsmi visiem. Viens no priekšnoteikumiem ir iedzīvotāji ar labu veselību.

Ieguldījumi veselībā

Veselība ir ne tikai vērtība pati par sevi, bet arī priekšnosacījums ekonomiskai labklājībai. Lietderīgi tērējot naudu par veselību, var veicināt izaugsmi.

Eiropai nepieciešamas pārdomātas investīcijas veselībā:

  • par ilgtspējīgām veselības aprūpes sistēmām jātērē gudrāk, bet nebūt ne vairāk,
  • jāinvestē cilvēku veselībā, it īpaši ar veselības veicināšanas programmām,
  • jāiegulda veselības aprūpes pieejamībā, lai samazinātu atšķirības un risinātu sociālās atstumtības jautājumu.

Atbilstīgi sociālo ieguldījumu paketei izaugsmei un kohēzijai 2013. gada februārī ir publicēts Komisijas dienestu darba dokuments par investīcijām veselības aizsardzībā.

ES veselības aizsardzības stratēģija skaitļos 

Kopā par veselību

Visaptverošā ES stratēģija “Kopā par veselību”  (pieņemta 2007. gadā):

  • atsaucas uz dalībvalstu grūtībām, pastiprinot sadarbību un koordināciju visā ES,
  • papildina valstu veselības aizsardzības politiku atbilstoši Līguma par ES darbību168. pantam.

Eiropas Komisijas veiktajā novērtējumā (2011) konstatēja, ka šī stratēģija tiek izmantota par atsauci rīcībai dalībvalstu un ES līmenī, un apstiprinājās, ka 2007. gadā noteiktie principi nemainīsies vēl nākamos desmit gadus stratēģijas “Eirope 2020” vajadzībām.

2008.–2013. g. ES veselības aizsardzības stratēģijas vidēja termiņa novērtējums