Policy

EU:s folkhälsostrategi ”Tillsammans för hälsa” bidrar till målen i den övergripande Europa 2020-strategin.

Europa 2020 är EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla – en förutsättning är friska invånare.

Investera i hälsa

God hälsa har inte bara ett värde i sig utan är också en förutsättning för ekonomisk välfärd. Effektiva hälso- och sjukvårdsutgifter kan främja tillväxt.

EU behöver smarta investeringar i hälsa:

  • Smartare utgifter för en hållbar sjukvård – men inte nödvändigtvis högre utgifter.
  • Investeringar i människors hälsa, särskilt genom hälsofrämjande insatser.
  • Investeringar i vårdutbudet för att utjämna skillnaderna och motverka social utestängning.

Investera i hälsa – kommissionens arbetsdokumentpdf(3 MB) (ingår i paketet om sociala investeringar för tillväxt och sammanhållning, februari 2013)

EU:s folkhälsostrategi – nyckeltal Visa översättning av föregående länk English (en)

Tillsammans för hälsa

EU:s övergripande strategi Tillsammans för hälsa Visa översättning av föregående länk Deutsch (de) English (en) français (fr) antogs 2007 och

  • ska hjälpa medlemsländerna att hantera utmaningarna genom att stärka samarbetet och samordningen i EU
  • kompletterar ländernas folkhälsopolitik i enlighet med artikel 168 i EUF-fördragetpdf.

Kommissionens utvärdering från 2011 visar att strategin fungerar som en referens för nationella åtgärder och EU-initiativ, och att de principer och mål som fastställdes 2007 fortsätter att gälla det kommande årtiondet inom ramen för Europa 2020-strategin.

EU:s folkhälsostrategi 2008–2013 – halvtidsutvärdering Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)