Politika

Zdravstvena strategija EU „Skupaj za zdravje“ podpira splošno strategijo Evropa 2020.

S strategijo Evropa 2020 naj bi se EU razvila v pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, ki bi napredek omogočalo vsem. Nujen predpogoj za to pa je zdravo prebivalstvo.

Naložbe v zdravje

Zdravje ni le vrednota sama po sebi, ampak tudi pogoj za gospodarsko uspešnost. Z učinkovito porabo sredstev za zdravstvo lahko namreč spodbudimo gospodarsko rast.

Evropa potrebuje pametne naložbe v zdravje, in sicer:

  • pametnejšo porabo sredstev za vzdržne zdravstvene sisteme, kar ne pomeni nujno tudi več sredstev,
  • vlaganje v zdravje ljudi, zlasti s programi promocije zdravja,
  • vlaganje v zdravstveno zavarovanje, da bi zmanjšali neenakosti in odpravili socialno izključenost.

Delovni dokument služb Komisije o naložbah v zdravjepdf(3 MB), objavljen februarja 2013 kot del svežnja ukrepov za socialne naložbe za gospodarsko rast in kohezijo.

Zdravstvena strategija EU – pomembni podatki Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Skupaj za zdravje

Celovita strategija EU Skupaj za zdravjepdf, sprejeta leta 2007:

  • s krepitvijo sodelovanja in usklajevanja po vsej EU odgovarja na izzive držav članic,
  • dopolnjuje nacionalne zdravstvene politike v skladu s členom 168 Pogodbe o delovanju EUpdf.

Evropska komisija je leta 2011 pripravila oceno, v kateri je ugotovila, da je ta strategija podlaga za ukrepe na nacionalni ravni in ravni EU. Hkrati je potrdila, da bodo tudi v naslednjem desetletnem obdobju v okviru strategije Evropa 2020 veljala enaka načela in cilji, kot so bili opredeljeni v letu 2007.

Zdravstvena strategija EU za obdobje 2008–2013 – vmesna ocena Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)