Politik

EU's sundhedsstrategi "Sammen om sundhed" ligger i forlængelse af den generelle Europa 2020-strategi.

Europa 2020 vil gøre EU til en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi og fremme vækst for alle – og det kræver bl.a. en sund befolkning.

Investering i sundhed

Sundhed er ikke kun noget værdifuldt i sig selv, men også en forudsætning for økonomisk fremgang. Hvis vi anvender vores udgifter til sundhed effektivt, kan vi samtidig skabe vækst.

EU må investere rigtigt på sundhedsområdet ved at:

  • investere bedre, men ikke nødvendigvis mere i bæredygtige sundhedssystemer
  • investere i folkesundhed, især gennem programmer om sundhedsfremme
  • investere i sundhedsdækning for at mindske ulighederne og bekæmpe social udstødelse.

Investering i sundhed – Kommissionens arbejdsdokumentpdf(3 MB) – offentliggjort i februar 2013 som led i den sociale investeringspakke for vækst og samhørighed.

EU's sundhedsstrategi – nøgletal Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Sammen om sundhed

EU vedtog i 2007 en omfattende strategi, sammen om sundhedpdf, der skal:

  • håndtere de problemer, som medlemslandene står over for, ved at styrke samarbejde og koordinering på tværs af EU
  • supplere de nationale sundhedspolitikker på linje med artikel 168 i traktaten om EU's funktionsmådepdf.

I 2011 foretog EU-Kommissionen en evaluering af strategien. Man konstaterede, at strategien fungerer som referencepunkt for tiltag i medlemslandene og i EU-regi, og at principperne og målsætningerne fra 2007 vil blive videreført i det kommende årti som led i Europa 2020.

EU's sundhedsstrategi 2008‑2013 – midtvejsevaluering Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)