Politika

Strategie EU v oblasti zdraví „Společně pro zdraví“ je v souladu s cíli komplexní strategie Evropa 2020.

Cílem strategie „Evropa 2020“ je učinit z EU inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění, zaměřenou na všeobecný růst — nutným předpokladem je uspokojivý zdravotním stav jejího obyvatelstva.

Investice do zdraví

Kromě toho, že zdraví představuje hodnotu samo o sobě, je také základním předpokladem hospodářské prosperity. Prostředky efektivně vynaložené na zdraví mohou ekonomický růst podpořit.

Evropa musí v oblasti zdraví rozumně investovat:

  • rozumně řešit výdaje – tj. nikoli je pouze zvyšovat – na udržitelné systémy zdravotní péče
  • investovat do zdraví, zejména prostřednictvím programů zaměřených na péči o zdraví
  • investovat do zdravotní péče jako prostředku k odstranění nerovnosti a sociálního vyloučení.

Investice do zdraví — pracovní dokument útvarů Komisepdf(3 MB) — zveřejněn v únoru 2013 jako součást balíčku opatření v oblasti sociálních investic podporujících růst a soudržnost.

Strategie EU v oblasti zdraví — Základní údaje Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Společně pro zdraví

Komplexní strategie EU Společně pro zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu Deutsch (de) English (en) français (fr) , která byla přijata v roce 2007:

  • Reaguje na výzvy, kterým čelí členské země – posiluje spolupráci a koordinaci v rámci EU.
  • Doplňuje vnitrostátní politiky v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 168 Smlouvy o fungování Evropské uniepdf.

Při hodnocení provedeném Evropskou komisí v roce 2011 bylo zjištěno, že strategie funguje jako referenční rámec pro opatření přijímaná na vnitrostátní i unijní úrovni. Hodnocení potvrdilo, že zásady a cíle stanovené v roce 2007 budou platit i v příštím desetiletí v kontextu strategie Evropa 2020.

Strategie EU v oblasti zdraví (2008–2013) — hodnocení první poloviny období Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)