Политика

Здравната стратегия на ЕС „Заедно за здраве“ подкрепя цялостната стратегия „Европа 2020 “.

Целта на „Европа 2020“ е превръщане на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, насърчаваща растежа за всички, за което е необходимо населението да е в добро здраве.

Инвестиции в здравеопазването

Освен че е ценно само по себе си, здравето е и предпоставка за икономически просперитет. Ефективните разходи за здравеопазване могат да стимулират растежа.

Европа се нуждае от разумни инвестиции в здравеопазването:

  • по-разумни, но не непременно по-големи разходи за устойчиви здравни системи
  • инвестиции в здравето на хората, особено чрез програми за промоция на здравето
  • инвестиции в достъп до здравеопазване като начин за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването и за борба със социалното изключване.

Инвестиции в здравеопазването – работен документ на службите на Комисиятаpdf(3 MB), публикуван през февруари 2013 г. като част от пакета за социални инвестиции за растеж и сближаване.

Здравна стратегия на ЕС – важни цифри Избор на превод за предходната връзка English (en)

Заедно за здраве

Всеобхватната стратегия на ЕС „Заедно за здравеpdf“, приета през 2007 г.:

  • отговаря на предизвикателствата пред страните членки, като допринася за укрепване на сътрудничеството и координацията в рамките на ЕС
  • допълва националните здравни политики в съответствие с член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюзpdf.

Според оценка на Европейската комисия от 2011 г. стратегията играе ролята на отправна точка за действията, предприемани на национално равнище и на равнище ЕС. В оценката се потвърждава, че принципите и целите, определени през 2007 г., ще останат в сила и през следващото десетилетие в контекста на „Европа 2020“.

Здравна стратегия на ЕС 2008‑2013 г. – междинна оценка Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)