Obiective

Strategia UE în domeniul sănătăţii are 3 obiective principale:

  • ameliorarea sănătăţii într-o Europă afectată de îmbătrânirea populaţiei
  • protejarea cetăţenilor împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii
  • promovarea unor sisteme de sănătate dinamice şi a noilor tehnologii.

Promovarea unei stări bune de sănătate într-o Europă care îmbătrâneşte

Strategia UE în domeniul sănătăţii stabileşte măsuri menite să prevină apariţia bolilor şi să acţioneze asupra factorilor determinanţi pentru sănătate asociaţi stilului de viaţă, cum ar fi condiţiile de muncă, alimentaţia şi activitatea fizică.

Promovarea sănătăţii este deosebit de importantă în contextul îmbătrânirii populaţiei, fenomen care derivă din creşterea speranţei de viaţă şi reducerea natalităţii. Previziunile arată că, până în 2060, procentul persoanele în vârstă de peste 65 de ani va creşte în Europa de la 17% (în 2010) la 30%.

Sănătatea într-o Europă care îmbătrâneşte - acţiuni la nivelul UE Traducerile linkului anterior English (en)

Protejarea cetăţenilor împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii

În ultimii ani, UE s-a confruntat cu mai multe crize cauzate de ameninţări transfrontaliere grave la adresa sănătăţii. Situaţiile de acest tip necesită o reacţie rapidă şi coordonată. De aceea, UE a creat o reţea extinsă pentru a reacţiona eficient în faţa unor astfel de crize.

Măsurile de prevenire luate în domenii precum rezistenţa antimicrobiană şi infecţiile asociate îngrijirilor de sănătate trebuie adaptate constant.

Protejarea împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii - acţiuni la nivelul UE Traducerile linkului anterior English (en)

Promovarea unor sisteme de sănătate dinamice şi a noilor tehnologii

Sistemele de sănătate din UE sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari exercitate de noile provocări de natură epidemiologică şi economică. Printre acestea se numără prevalenţa bolilor cronice şi sustenabilitatea financiară a sistemelor de sănătate.

Noile tehnologii pot contribui la creşterea eficienţei şi fiabilităţii sistemelor sanitare, îmbunătăţind, în acelaşi timp, accesul la servicii medicale sigure şi de înaltă calitate. De exemplu, sistemul e-Sănătate poate oferi servicii medicale în zone rurale, în special acolo unde nu există suficient personal calificat.

Sistemele sanitare dinamice şi noile tehnologii - acţiuni la nivelul UE Traducerile linkului anterior English (en)