Uzdevumi

ES veselības aizsardzības stratēģijai ir trīs svarīgākie uzdevumi:

  • uzlabot veselību Eiropas sabiedrībai, kas noveco;
  • aizsargāt iedzīvotājus no veselības apdraudējumiem;
  • atbalstīt dinamisku veselības aprūpes sistēmu un jaunas tehnoloģijas.

Jāuzlabo veselība Eiropas sabiedrībai, kas kļūst vecāka

ES veselības aizsardzības stratēģijā ir izklāsīti pasākumi, kas vajadzīgi, lai novērstu saslimšanu un uzlabotu dzīvesveidu, piemēram, dzīves un darba apstākļus, uzturu un fizisko aktivitāti, jo tie nosaka veselību.

Veicināt veselību ir jo īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka sabiedrība kļūs vecāka un līdz ar to cilvēki dzīvo ilgāk un ir mazāka dzimstība. Prognozes liecina, ka par 65 gadiem vecāko iedzīvotāju daļa Eiropā pieaugs no 17 % (2010) līdz gandrīz 30 % 2060. gadā.

Veselība novecojošā Eiropā un rīcība ES līmenī Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Jāaizsargā iedzīvotāji no veselības apdraudējumiem

Pēdējos gados ES ir piedzīvojusi dažādas krīzes, ko izraisījuši nopietni pārrobežu draudi veselībai. Jaunu veselības apdraudējumu gadījumā jārīkojas ātri un saskaņoti. Tāpēc ES ir izveidojusi ES mēroga tīklu.

Turklāt nepārtraukti jāpielāgo profilakses pasākumi tādās jomās kā rezistence pret mikrobiem un inficēšanās veselības aprūpes laikā.

Aizsardzība pret veselības apdraudējumiem un rīcība ES līmenī Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Jāatbalsta dinamiskas veselības aprūpes sistēmas un jaunas tehnoloģijas

Jaunu epidemioloģisku un ekonomisku problēmu dēļ, piemēram, pieaugošās hronisko saslimšanas gadījumu prevalences un veselības aprūpes sistēmu finansiālās ilgtspējas dēļ, veselības aprūpes sistēmas Eiropas Savienībā tiek arvien vairāk noslogotas.

Šo sistēmu efektivitāti un ilgtspēju var uzlabot ar jaunām tehnoloģijām, vienlaikus palielinot eiropiešu iespējas saņemt drošu, augstas kvalitātes veselības aprūpi. Piemēram, ar elektroniskajiem pakalpojumiem (e-veselība) var palīdzēt medicīniskos pakalpojumus sniegt lauku rajonos, it sevišķi vietās, kur trūkst medicīnas darbinieku.

Dinamiskas veselības aprūpes sistēmas un jaunas tehnoloģijas — rīcība ES līmenī Izvēlieties saites tulkojumu English (en)