Tavoitteet

EU:n terveysstrategialla on kolme päätavoitetta:

  • edistää hyvää terveyttä ikääntyvässä Euroopassa
  • suojata kansalaisia terveysuhilta
  • tukea dynaamisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja uusia teknologioita.

Hyvän terveyden edistäminen ikääntyvässä Euroopassa

EU:n terveysstrategiassa esitetään toimenpiteitä, joilla halutaan ehkäistä sairauksia ja puuttua terveyteen vaikuttaviin elämäntapatekijöihin. Tällaisia tekijöitä ovat mm. elin- ja työolosuhteet, ravitsemus ja liikunta.

Terveyden edistämistoimet ovat erityisen tärkeitä väestön ikääntyessä. Tähän kehitykseen on johtanut elinajan odotteen pidentyminen ja alhainen syntyvyys. Ennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä tulee kasvamaan 17 prosentista vuonna 2010 lähes 30 prosenttiin vuonna 2060.

Terveys ikääntyvässä Euroopassa – EU-tason toimet Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

Kansalaisten suojaaminen terveysuhilta

EU:ssa on ollut viime vuosina useita terveyteen liittyviä kriisejä, jotka ovat johtuneet vakavista maiden rajat ylittävistä terveysuhista. Kehittymässä olevat terveysuhat edellyttävät nopeaa ja koordinoitua reagointia. Tämän vuoksi EU on perustanut EU:n laajuisen verkoston nopeita vastatoimia varten.

Myös mikrobilääkeresistenssin ja terveydenhoitoon liittyvien infektioiden ehkäisytoimia on jatkuvasti seurattava ja mukautettava.

Kansalaisten suojaaminen terveysuhilta – EU-tason toimet Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

Dynaamisten terveydenhuoltojärjestelmien ja uusien teknologioiden tukeminen

EU:n terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu alati kasvavia paineita, jotka johtuvat uusista epidemiologisista ja taloudellisista haasteista. Tällaisia ovat mm. kroonisten sairauksien lisääntyminen ja tarve varmistaa terveydenhuoltojärjestelmien taloudellinen kestävyys.

Uudet teknologiat voivat edistää terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta ja kestävyyttä samalla kun ne parantavat turvallisen ja laadukkaan terveydenhoidon saatavuutta EU:ssa. Sähköisen terveydenhuollon avulla voidaan varmistaa esimerkiksi syrjäseutujen terveydenhuoltopalvelut, etenkin jos terveydenhuollon työntekijöistä on pulaa.

Dynaamiset terveydenhuoltojärjestelmät ja uudet teknologiat – EU-tason toimet Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)