Mål

EU's sundhedsstrategi har tre primære målsætninger:

  • at fremme godt helbred i et aldrende Europa
  • at beskytte borgerne mod sundhedstrusler
  • at støtte dynamiske sundhedssystemer og nye teknologier

Fremme af godt helbred i et aldrende Europa

EU's sundhedsstrategi indeholder tiltag, der skal forebygge sygdomme og håndtere livsstilsrelaterede faktorer med betydning for helbredet såsom leve- og arbejdsvilkår, ernæring og fysisk aktivitet.

Sundhedsfremme er især vigtigt i forbindelse med den aldrende befolkning, der skyldes en kombination af længere liv og lave fødselsrater. Prognoser viser, at andelen af personer over 65 i Europa vil stige fra 17 % (2010) til næsten 30 % i 2060.

Sundhed i et aldrende Europa - tiltag på EU-plan Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Beskyttelse af borgerne mod sundhedstrusler

I de seneste år har EU oplevet adskillige kriser på grund af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. Nye sundhedstrusler kræver hurtig og koordineret handling. Derfor har EU etableret et netværk, der dækker hele EU, så der kan reageres hurtigt.

Forebyggende tiltag på områder som antimikrobiel resistens og sygehusinfektioner skal også hele tiden tilpasses.

Beskyttelse mod sundhedstrusler – tiltag på EU-plan Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Støtte til dynamiske sundhedssystemer og nye teknologier

Sundhedssystemerne i EU er under et øget pres på grund af nye epidemiologiske og økonomiske udfordringer såsom den stigende forekomst af kroniske sygdomme og den økonomiske bæredygtighed i sundhedssystemerne.

Nye teknologier kan bidrage til effektivitet og bæredygtighed i sundhedsvæsnet og på samme tid forbedre adgangen til sikker sundhedspleje af høj kvalitet for de europæiske borgere. For eksempel kan e-sundhed hjælpe med at sikre sundhedspleje i landområder, særligt hvor der er mangel på sundhedspersonale.

Dynamiske sundhedssystemer og nye teknologier – tiltag på EU-plan Vælg oversættelse af det forrige link English (en)