Gezondheidsstrategie

Uitvoering en financiering

De Europese Unie financiert haar volksgezondheidsstrategie door middel van:

  • wetgeving
  • financiële instrumenten
  • EU-wijde samenwerking

Wetgeving

De EU kan gezondheidswetgeving vaststellen op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: artikel 168 (bescherming van de volksgezondheid), artikel 114 (onderlinge aanpassing van de wetgevingen) en artikel 153 (sociaal beleid). De EU heeft wetgeving vastgesteld onder meer op de volgende terreinen:

Daarnaast kan de Europese Raad aanbevelingen  doen aan de lidstaten met het oog op de volksgezondheid.

Financiering van concrete acties

  • Het gezondheidsprogramma  kan projecten cofinancieren op het gebied van gezondheidsbevordering, -bescherming en -informatie.
  • Het onderzoekprogramma steunt projecten op het terrein van biotechnologie en medische technieken.
  • In het kader van het EU-cohesiebeleid  steunt de EU investeringen in de volksgezondheid in de EU-landen en -regio's.

Samenwerking

Voor de uitvoering van de gezondheidsstrategie zorgen de EU-instellingen, de EU-landen, regionale en lokale overheden en andere betrokkenen.