Veselības aizsardzības stratēģija

Īstenošana un finansējums

Eiropas Savienības veselības aizsardzības stratēģija tiek īstenota ar šādiem līdzekļiem:

  • tiesību akti,
  • finanšu instrumenti,
  • ES mēroga sadarbība.

Tiesību akti

ES var pieņemt tiesību aktus veselības jomā saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, proti, 168. pantu (sabiedrības veselības aizsardzība), 114. pantu (tiesību aktu tuvināšana) un 153. pantu (sociālā politika). Eiropas Savienība savas likumdošanas funkcijas ir izmantojusi, piemēram, šādās jomās:

Eiropadome arī var dalībvalstīm izdot ieteikumus  par veselības aizsardzību.

Konkrētu pasākumu līdzfinansēšanai pieejamie finanšu instrumenti

Sadarbība

Veselības aizsardzības stratēģijas īstenošanā piedalās gan ES iestādes, dalībvalstis, reģionālās un vietējās varasiestādes, gan citas ieinteresētās personas.