Sundhedsstrategien

Gennemførelse og finansiering

EU's sundhedsstrategi gennemføres gennem:

  • lovgivning
  • finansielle instrumenter
  • EU-samarbejde.

Lovgivning

EU kan vedtage lovgivning om sundhed i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde: artikel 168 (beskyttelse af folkesundheden), artikel 114 (tilnærmelse af lovgivningerne) og artikel 153 (socialpolitik). EU har blandt andet indført lovgivning om:

Det Europæiske Råd kan også rette henstillinger  om folkesundhed til medlemslandene.

Finansielle instrumenter til samfinansiering af konkrete tiltag

Samarbejde

EU-institutionerne, medlemslandene, regionerne, lokale myndigheder og andre interesserede parter bidrager alle til gennemførelsen af sundhedsstrategien.