Izvajanje in financiranje

Evropska unija izvaja javnozdravstveno strategijo s pomočjo:

  • zakonodaje,
  • finančnih inštrumentov,
  • vseevropskega sodelovanja.

Zakonodaja

EU lahko zdravstveno zakonodajo sprejme v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, in sicer na podlagi člena 168pdf (varovanje javnega zdravja), člena 114 (približevanje zakonodaje) in člena 153 (socialna politika). Zakonsko so urejena naslednja področja:

Evropski svet državam članicam izdaja priporočila Seznam prevodov predhodne povezave English (en) o javnem zdravju.

Finančni instrumenti za sofinanciranje konkretnih ukrepov

Sodelovanje

Institucije EU, države članice, regionalni in lokalni organi ter druge zainteresirane strani prispevajo k izvajanju zdravstvene strategije.