Implementare şi finanţare

Strategia UE în domeniul sănătăţii este implementată prin:

  • legislaţie
  • instrumente financiare
  • cooperare la nivelul UE.

Legislaţia

UE poate adopta acte legislative în domeniul sănătăţii în baza Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene: articolul 168pdf (protejarea sănătăţii publice), articolul 114 (apropierea legislaţiilor) şi articolul 153 (politica socială). Printre domeniile care fac obiectul legislaţiei europene se numără:

Consiliul European le adresează statelor membre recomandări Traducerile linkului anterior English (en) în materie de sănătate publică.

Instrumente financiare disponibile pentru cofinanţarea unor acţiuni concrete

Cooperare

Instituţiile UE, ţările membre, autorităţile regionale şi locale şi alte părţi interesate pot contribui la implementarea strategiei în domeniul sănătăţii.