Realizacja i finansowanie

Strategia UE w dziedzinie zdrowia publicznego jest wdrażana poprzez:

  • przepisy prawne
  • instrumenty finansowe
  • współpracę obejmującą całą UE.

Prawodawstwo

UE może przyjmować przepisy dotyczące zdrowia na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: art. 168pdf (ochrona zdrowia publicznego), art. 114 (zbliżanie ustawodawstw) i art. 153 (polityka społeczna). Obszary, w których UE przyjęła akty prawne, obejmują:

Rada Europejska może również wydawać zalecenia Wybierz wersję językową tego linka English (en) dotyczące zdrowia publicznego skierowane do państw członkowskich.

Instrumenty finansowe mające na celu współfinansowanie konkretnych działań

Współpraca

Instytucje UE, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne zainteresowane strony współuczestniczą we wdrażaniu strategii w dziedzinie zdrowia.