Uitvoering en financiering

De Europese Unie financiert haar volksgezondheidsstrategie door middel van:

  • wetgeving
  • financiële instrumenten
  • EU-wijde samenwerking

Wetgeving

De EU kan gezondheidswetgeving vaststellen op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: artikel 168pdf (bescherming van de volksgezondheid), artikel 114 (onderlinge aanpassing van de wetgevingen) en artikel 153 (sociaal beleid). De EU heeft wetgeving vastgesteld onder meer op de volgende terreinen:

Daarnaast kan de Europese Raad aanbevelingen Bekijk deze link in een andere taal English (en) doen aan de lidstaten met het oog op de volksgezondheid.

Financiering van concrete acties

Samenwerking

Voor de uitvoering van de gezondheidsstrategie zorgen de EU-instellingen, de EU-landen, regionale en lokale overheden en andere betrokkenen.