Implimentazzjoni u finanzjament

L-istrateġija tas-saħħa pubblika tal-Unjoni Ewropea hi implimentata permezz ta':

  • il-leġiżlazzjoni
  • l-istrumenti finanzjarji
  • il-kooperazzjoni madwar l-UE

Leġiżlazzjoni

L-UE tista' tadotta l-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea: l-Artikolu 168pdf (protezzjoni tas-saħħa pubblika), l-Artikolu 114 (approssimazzjoni tal-liġijiet) u l-Artikolu 153 (politika soċjali). L-oqsma fejn l-UE tagħmel leġiżlazzjoni jinkludu:

Il-Kunsill Ewropew jista' jindirizza wkoll rakkomandazzjonijiet Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) dwar is-saħħa pubblika lill-pajjiżi memebri.

L-istrumenti finanzjarji disponibbli biex jikkofinanzjaw azzjonijiet konkreti

Kooperazzjoni

L-istituzzjonijijiet tal-UE, il-pajjiżi membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet interessati oħra lkoll jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-istrateġija dwar is-saħħa.